Bài viết khác

Lời chúc mừng của Ban Hành Giáo Xứ Vinh Châu- Lễ Thánh Giuse 19/3/2018

LỄ THÁNH GIUSE 2018

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ

Kính thưa Cha Quản hạt cũng là Cha chánh xứ kính yêu của chúng con.

Kính thưa  quý Cha bề trên, quý Cha đồng tế.

Kính thưa quý Thầy,  quý Sơ, quý cộng đoàn.

Hôm nay, cùng với Giáo hội hoàn vũ, cộng đoàn Giáo xứ chúng ta mừng kính Thánh cả Giuse. Người là tấm gương tuyệt vời của sự vâng phục và thi hành thánh ý Thiên Chúa trong sự thầm lặng và hy sinh, nên Người cũng đã trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Giáo xứ Vinh Châu chúng ta đã chọn Thánh Cả Giuse làm Đấng Bổn mạng và còn trọn vẹn niềm vui hơn thế nữa, khi mừng lễ hôm nay cũng là mừng bổn mạng của Cha chánh xứ thân yêu của chúng ta, của Cha Giuse Lê Minh Chuyển Dòng Phanxicô Bình Giả, Cha Giuse Nguyễn Đình Cao cộng đoàn Thừa Sai Đức Tin Đá Bạc, của quý Sơ Cộng đoàn Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, của Họ Văn Yên và của rất nhiều quý ông, quý anh em mang Thánh hiệu Giuse.

Trong niềm hân hoan mừng lễ, cùng với cộng đoàn chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa, chúng con cảm ơn Cha chánh xứ, quý Cha đồng tế đã hiệp dâng hy tế tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo xứ trong Thánh lễ mừng Bổn mạng hôm nay.

Và giờ đây, trong giây phút hạnh phúc được quây quần bên vị Cha chung, chúng con xin dâng lên Cha lời chúc mừng Bổn mạng; nhờ lời bầu cử của Thánh cả Giuse, xin Chúa ban cho Cha luôn được dư tràn ân phúc và niềm vui.

Kính thưa Cha Giuse chánh xứ. Thấm thoát thời gian thoi đưa đã gần 8 năm, Cha hiện diện và đồng hành cùng với Giáo xứ. Trong thời gian dẫn dắt đàn chiên Giáo xứ Vinh Châu chúng con, Cha đã cống hiến biết bao công sức và tài trí  để canh tân bộ mặt Giáo xứ về đời sống đức tin cũng như cơ sở vật chất, nhất là được trưởng thành trong chương trình bác ái, chia sẻ với người nghèo. Cha đã thao thức trong nhiều năm để giáo xứ có được ngôi nhà giáo lý, nơi trang bị những kiến thức đức tin căn bản nhất cho con em trong Giáo xứ, nhất là trong bối cảnh xã hội hôm nay. Để thực hiện ước nguyện đó, Cha đã phải đánh đổi cả sức lực, chịu sự chống đối và đắng cay vì Giáo xứ của một số anh chị em chúng con khi vô tình chưa cảm thông và chia sẻ gánh nặng đang đè nặng đôi vai gầy của Cha. Trong niềm vui mừng lễ hôm nay, chúng con xin Cha rộng lòng bao dung tha thứ những thiếu sót và vô tình của mỗi người chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa là vị mục tử nhân lành luôn đồng hành và ban ơn nâng đỡ để Cha chu toàn sứ vụ cao cả cho đàn chiên Giáo hạt Bình Giả mà Đức cha Giáo phận đã trao phó, cho cộng đoàn Giáo xứ Vinh Châu chúng con cũng được thừa hưởng những ân phúc của Thiên Chúa qua tình thương và chăm sóc của Cha.

Giờ đây, để bày tỏ lòng hiếu kính và chúc mừng Bổn mạng của Cha chánh xứ, quý Cha mang Thánh hiệu Giuse. Chúng con xin dâng lên quý Cha lẵng hoa tươi xinh, xin quý Cha thương nhận.

(Ca đoàn hát “Chúc mừng, xin chúc mừng …….”)

 

                                                                    Vinh Châu, ngày 19 tháng 3 năm 2018  

                      Tm. Thường vụ Ban hành giáo

            Phêrô. Cao Xuân Tăng

Follow Me:

Trả lời