Home Posts tagged cáo phó
Cáo phó

Phân ưu Anh TÔMA NGUYỄN PHƯỚC MINH

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh TÔMA NGUYỄN PHƯỚC MINH (con trai bà Sơn, vợ là Liên)  Sinh: 1968, tại Bình Giả Hiện ở hàng 6, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc […]
Cáo phó

Bà MARIA NGUYỄN THỊ CHÍNH (Bà Vịnh Bằng)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà MARIA NGUYỄN THỊ CHÍNH (tên thường gọi Bà Vịnh Bằng)  Sinh  1929, tại Nghệ An Hiện ở hàng II (gần Đài Đức Mẹ), Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Phaolo Nguyễn Văn Quy

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHAOLO NGUYỄN VĂN QUY  Sinh  1928, tại Nghệ An Hiện ở hàng II, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 6g00, ngày 19/11/2019 Hưởng thọ 91 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn  Sinh  1945 Tại Nghẹ An Hiện ở họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 17h30 ngày 29/5/2019 Hưởng thọ 74 tuổi Thánh lễ an táng lúc 4h30 […]
Cáo phó

Phân ưu Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG  Sinh  1944, tại Nghệ An Hiện ở hàng 6, Họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung. Đã được Chúa gọi về lúc 13g45 ngày 25/5/2019 Hưởng thọ 75 […]