cáo phó Archives - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Home Posts tagged cáo phó
Cáo phó

Bà MARIA NGUYỄN THỊ CHÍNH (Bà Vịnh Bằng)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà MARIA NGUYỄN THỊ CHÍNH (tên thường gọi Bà Vịnh Bằng)  Sinh  1929, tại Nghệ An Hiện ở hàng II (gần Đài Đức Mẹ), Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Phaolo Nguyễn Văn Quy

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHAOLO NGUYỄN VĂN QUY  Sinh  1928, tại Nghệ An Hiện ở hàng II, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 6g00, ngày 19/11/2019 Hưởng thọ 91 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn  Sinh  1945 Tại Nghẹ An Hiện ở họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 17h30 ngày 29/5/2019 Hưởng thọ 74 tuổi Thánh lễ an táng lúc 4h30 […]
Cáo phó

Phân ưu Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG  Sinh  1944, tại Nghệ An Hiện ở hàng 6, Họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung. Đã được Chúa gọi về lúc 13g45 ngày 25/5/2019 Hưởng thọ 75 […]