Home Articles posted by canhcobg
Cáo phó

Phân ưu Bà Maria Đặng Thị Ngọc Lan

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Maria Đặng Thị Ngọc Lan (vợ anh Kỳ) Sinh năm 1961 Hiện ở hàng 6, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: 20g00, ngày 03/6/2023 Hưởng thọ […]
Bài viết khác

Phân ưu Anh Giuse Phan Minh Tuấn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Giuse Phan Minh Tuấn Sinh năm 1986, tại Bình Giả Hiện ở hàng 1, Họ Xuân Phong, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: 06g15, ngày 02/6/2023 Hưởng dương 37 […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dung

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dung Sinh năm 1930, tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh Hiện ở hàng 5, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: 16g00, ngày 01/6/2023 Hưởng […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Trần Thị Trí

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Trần Thị Trí (chị ruột ông Ái) Sinh năm 1941, tại Hương Khê, Hà Tĩnh Hiện ở Hàng 1 Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Gioan Nguyễn Đình Quý

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Gioan Nguyễn Đình Quý Sinh năm 1937, tại Nghệ An Hiện ở Hàng 1 Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: 10g00, ngày 07/5/2023 Hưởng thọ 86 […]
Cáo phó

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA VŨ THỊ THẮNG (vợ ông Khoa) Sinh năm: 1972, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở hàng 9, Họ Phú Linh, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Hàn Thị Huệ (Bà Quế)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Hàn Thị Huệ (Bà Quế) Sinh năm 1927, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở hàng 2, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: 01g00, ngày […]
Cáo phó

Phân ưu Ông cố Phêrô Phạm Thuyên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông cố Phêrô Phạm Thuyên (Thân phụ của Sơ Maria Têrêsa Phạm Thị Thùy Dung-Cựu trưởng BHG Xứ Vinh Châu Nk 1991-1997) Sinh năm 1937, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở hàng 1, […]