Home Articles posted by canhcobg
Cáo phó

Phân ưu Ông cố Phêrô Nguyễn Lễ Đường

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông cố Phêrô Nguyễn Lễ Đường (thân phụ của cha Savio Nguyễn Quang Đại – Viện trưởng Cộng đoàn Xitô Phước Hiệp). Sinh năm 1935, tại Can Lộc, Hà Tĩnh Hiện ở hàng 1, […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Năng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Năng Sinh năm 1952, tại Nghệ An Hiện ở hàng 6, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: 07g00, ngày 04/02/2023 Hưởng thọ: 71 […]
Cáo phó

Phân ưu Anh Phêrô Bùi Viết Bình

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Phêrô Bùi Viết Bình Sinh năm 1984, tại Bình Trung Hiện ở hàng 5, Họ Xuân Mỹ, Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc: 19g00, ngày 03/02/2023 Hưởng dương 39 tuổi Thánh […]
Cáo phó

Phân ưu Anh Anphongsô Nguyễn Duy Liêm

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Anphongsô Nguyễn Duy Liêm Sinh năm 1982, tại Bình Giả Hiện ở hàng 6, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc: 01g30, ngày 04/02/2023 Hưởng dương 41 tuổi Nghi […]
Cáo phó

Phân ưu Bà cố Anna Lê Thị Hoàng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà cố Anna Lê Thị Hoàng (thân mẫu của cha Micae Nguyễn Thái Thiên (dòng Xi-tô) ) Sinh năm 1942, tại Nghệ An Hiện ở hàng 3, Họ Quan Lãng, Giáo xứ Vinh Trung Đã […]
Cáo phó

Phân ưu Em Giuse Lê Viết Huy

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Em Giuse Lê Viết Huy (con anh chị Hải-Xuân) Sinh năm 2008, tại Bình Trung Hiện ở hàng 8, Họ Yên Đại, Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc: 08g10, ngày 15/01/2023 Hưởng […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Phêrô Nguyễn Văn Hạp

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêrô Nguyễn Văn Hạp Sinh năm 1955, tại Bình Giả Hiện ở hàng 1, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: 10g30, ngày 15/01/2023 Hưởng thọ: 68 […]