Home Articles posted by canhcobg
Cáo phó

Phân ưu Ông Giuse Trần Ngọc Hòa

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Trần Ngọc Hòa Sinh năm 1936, tại Nghệ An Hiện ở Hàng I, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà (Ngã Ba Tân Bình) Đã được Chúa gọi về lúc: 08g00, ngày […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dũng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dũng (Mẹ của em Luân) Sinh năm 1950, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở Hàng 7, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Trần Thị Công

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Anna Trần Thị Công Sinh năm 1946 Hiện ở hàng I, Giáo họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 17g00, ngày 22/11/2023 Hưởng thọ 77 tuổi. Thánh […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Phan Thị Sánh (Bà Hạnh)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Phan Thị Sánh (tên thường gọi Bà Hạnh) Sinh năm 1918, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở Hàng 3, Họ Phú Linh, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Ngọc Hoa

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Ngọc Hoa (vợ của Ông Chương) Sinh năm 1965, tại Bình Giả Hiện ở hàng 4 Họ Xuân Mỹ, Giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc: 01g00, […]
Cáo phó

Phân ưu Anh Gioan Lê Châu Truyền

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Gioan Lê Châu Truyền (con ông Cường) Sinh năm 1997, tại Bình Giả Hiện ở Xóm Ngoài, Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: 05g20, ngày 05/9/2023 […]