Home Articles posted by canhcobg
Cáo phó

Phân ưu Anh Gioan Baotixita Nguyễn Minh Châu

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Gioan Baotixita Nguyễn Minh Châu (con ông bà Diền) Sinh năm 1967, tại Bình Giả Trước đây ở hàng I, Họ Xuân Mỹ, Giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc: […]
Cáo phó

Phân ưu Ông cố Giuse Nguyễn Trực

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông cố Giuse Nguyễn Trực (Thân sinh của Sr. Anna Bích Thủy, Hội dòng Chúa Quan phòng) Sinh năm 1949, tại Diễn Châu – Nghệ An Hiện ở hàng 5, Họ Phú Linh, Giáo […]
Chia Sẻ Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa, Chúa nhật 26 thường niên năm C – Triệu Người Quen Có Mấy Người Thân

Có ai đó nói rằng : “nếu mà bạn có thể biết hết những người chung quanh nói gì về bạn thì có lẽ bạn sẽ không còn người thân”. Bởi vì, trên đời này…Vạn người quen, có mấy người là bạn? Trăm loại bạn, có mấy loại là thân? Chục người thân, có mấy người là tốt? Vài người tốt, có mấy […]
Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA BÙI THỊ THƯỢC

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA BÙI THỊ THƯỢC Sinh năm 1942, tại Hải Phòng Hiện ở Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: 12g00, ngày 19/9/2022 Hưởng thọ: 80 tuổi Thánh lễ an táng […]
Tin nổi bật

NGHI THỨC DI CHUYỂN HÀI CỐT ĐỨC CHA LAMBERTVÀ THÁNH LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁTẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA QUI NHƠN

Văn phòng Hội dòng MTG. Qui Nhơn WGPQN (17.9.2022) – Trong đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho tiến trình xin phong thánh Đức cha Pierre Lambert de La Motte, vị Giám mục tiên khởi của Giáo phận Đàng Trong, một điều đòi buộc là phải có “Réputation de la Sainteté” (sự nổi tiếng […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Gioan Baotixita Ngô Xuân Trung

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Gioan Baotixita Ngô Xuân Trung (chồng của cô Hà) Sinh năm 1962 Hiện ở hàng 2, Họ Vĩnh Phước, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: 02g30, ngày 15/9/2022 Hưởng […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Giuse Võ Công Châu

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Võ Công Châu (chồng của chị Trương Thị Minh) Sinh năm 1955 Hiện ở hàng 6, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: 00g15, ngày 09/9/2022 […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Phêrô Đặng Công Hoàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêrô Đặng Công Hoàn Sinh năm 1965, tại Nghệ An Hiện ở hàng 7, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: 09g50, ngày 03/9/2022 Hưởng dương 57 […]