Home Articles posted by canhcobg
Cáo phó

Phân ưu Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG  Sinh  1944, tại Nghệ An Hiện ở hàng 6, Họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung. Đã được Chúa gọi về lúc 13g45 ngày 25/5/2019 Hưởng thọ 75 […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giacôbê Nguyễn Hồng Sử

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinhTrang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: ông GIACÔBÊ NGUYỄN HỒNG SỬ Sinh năm 1955, tại Sài Gòn Hiện ở Hàng 4, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 18g15, ngày 12/5/2019Hưởng thọ 64 tuổi. […]
Cáo phó

Phân ưu Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HÒE

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinhTrang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HÒE Sinh năm 1928. tại Hương Khê – Hà Tĩnh (trước đây Ông phụ trách Quản trang Giáo xứ Vinh Hà) Hiện ở Hàng 2, Họ Vĩnh Phước, Giáo xứ […]