Cáo phó Archives - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Home Tin Tức Archive by category Cáo phó

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu Ông Phêrô Nguyễn Văn Đinh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêrô Nguyễn Văn Đinh Sinh năm 1953, tại Nghệ An Hiện ở, hàng 3, Họ Yên Đại, Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 11g30, ngày 02/7/2020 Hưởng thọ 67 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Rôsa Trần Thị Thanh Xuân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Rôsa Trần Thị Thanh Xuân ( tên thường gọi là bà Tiếu) Sinh năm 1925 tại Quảng Trị Hiện ở, Giáo họ Ngọc Sơn Đã từ trần lúc 4h30 sáng ngày 25/6/2020 Hưởng thọ […]
Cáo phó

Phân ưu ông Phêro Nguyễn Văn Phúc

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêro Nguyễn Văn Phúc (thường gọi là ông Liễu) Sinh năm 1915 tại Nghệ An Hiện ở, hàng 3 Nhân Hòa Đã từ trần lúc 12h ngày 25/6/2020 Hưởng thọ 105 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu ông Phêro Trần Văn Khóa

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêro Trần Văn Khóa Sinh năm 1955 tại Nghệ An Hiện ở, hàng 6 Bình Thuận Đã từ trần lúc 15h ngày 22/6/2020 Hưởng thọ 65 tuổi Thánh lễ an táng sẽ được cử […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Phượng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Sinh  1936, tại Nghệ An Hiện ở hàng 6, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 14g00, ngày 09/6/2020 Hưởng thọ 84 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu Anh GIUSE NGUYỄN TRUNG TIẾN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh GIUSE NGUYỄN TRUNG TIẾN (con của AC Thọ-Hồng) Sinh  1995, tại Gia Hòa Bình Giả Hiện ở Hàng I, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 14g30, ngày 26/5/2020 […]