Home Tin Tức Archive by category Cáo phó

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu Bà Maria Đặng Thị Ngọc Lan

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Maria Đặng Thị Ngọc Lan (vợ anh Kỳ) Sinh năm 1961 Hiện ở hàng 6, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: 20g00, ngày 03/6/2023 Hưởng thọ […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dung

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dung Sinh năm 1930, tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh Hiện ở hàng 5, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: 16g00, ngày 01/6/2023 Hưởng […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Trần Thị Trí

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Trần Thị Trí (chị ruột ông Ái) Sinh năm 1941, tại Hương Khê, Hà Tĩnh Hiện ở Hàng 1 Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Gioan Nguyễn Đình Quý

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Gioan Nguyễn Đình Quý Sinh năm 1937, tại Nghệ An Hiện ở Hàng 1 Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: 10g00, ngày 07/5/2023 Hưởng thọ 86 […]
Cáo phó

Phân ưu bà Maria Nguyễn Thị Huy

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Maria Nguyễn Thị Huy Sinh 1925 Hiện ở hàng 3 họ Xuân Mỹ, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 7g00 ngày 27/4/2023 Hưởng thọ 98 tuổi. Thánh lễ an […]
Cáo phó

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA VŨ THỊ THẮNG (vợ ông Khoa) Sinh năm: 1972, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở hàng 9, Họ Phú Linh, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Hàn Thị Huệ (Bà Quế)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Hàn Thị Huệ (Bà Quế) Sinh năm 1927, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở hàng 2, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: 01g00, ngày […]
Cáo phó

Phân ưu bà Maria Bùi Thị Biện

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Maria Bùi Thị Biện ( bà Tuệ) Sinh 1941 Hiện ở hàng 1 họ La Nham, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 17g00 ngày 26/3/2023 Hưởng thọ 82 tuổi. […]