Home Tin Tức Archive by category Cáo phó

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu Ông GIOAN BAOTIXITA ĐẶNG VĂN THÔNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHBan biên tập Trang Nhà Bình Giả-Quê Hương Yêu DấuBÁO TIN Ông GIOAN BAOTIXITA ĐẶNG VĂN THÔNG Sinh 1936, tại Diễn Châu, Nghệ AnHiện ngụ tại Hàng II, Họ Đông Yên, Giáo xứ Vinh Châu.Đã từ trần lúc: 05g20, ngày 08/02/2020Hưởng thọ 84 tuổi Nghi […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Phanxicô X. Lê Hữu Vinh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHBan biên tập Trang Nhà Bình Giả-Quê Hương Yêu DấuBÁO TIN Ông PHANXICÔ XAVIE LÊ HỮU VINH(chồng của Cô Hòa) Sinh 1951, tại Bình Trị ThiênHiện ngụ tại Hàng 3, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu.Đã từ trần lúc: 15g, ngày 05/02/2020Hưởng thọ 68 […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Phêrô Trần Văn Phúc

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHÊRÔ TRẦN VĂN PHÚC Sinh  1931, tại Hà Tĩnh Hiện ở hàng IV, Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 02g30, ngày 30/01/2020 Hưởng thọ 89 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Liệu

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Liệu  Sinh  năm1930 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 1 họ Yên Đại Đã được Chúa gọi về lúc 17h10 ngày 19/01/2020 Hưởng thọ 90 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA NGUYỄN THỊ MINH (Bà Tư)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA NGUYỄN THỊ MINH (tên thường gọi Bà Tư)  Sinh  1935, tại Nghệ An Hiện ở hàng VI, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 23g35, ngày 31/01/2020 Hưởng […]
Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA HOÀNG THỊ NGỌC LAN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA HOÀNG THỊ NGỌC LAN  Sinh  1937, tại Nghệ An Hiện ở hàng I, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 06g50, ngày 30/12/2019 Hưởng thọ 82 tuổi Thánh […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Xuân Bích

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Xuân Bích (ÔnG Châu)  Sinh  năm1946 Tại Nghệ An Hiện ở họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 0h20 ngày 21/12/2019 Hưởng thọ 73 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu Anh MARTINO NGUYỄN TUẤN DŨNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh MARTINO NGUYỄN TUẤN DŨNG (Con ông Tùng Chất; vợ tên là Phượng)  Sinh  1982, tại Bà Rịa Hiện ở hàng IV, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 18g00, […]
Cáo phó

Phân ưu Ông PHAOLO NGUYỄN HỮU HÙNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHAOLO NGUYỄN HỮU HÙNG  Sinh  1941, tại Nghệ An Hiện ở hàng X, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 16g30, ngày 11/12/2019 Hưởng thọ 78 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu Ông PHÊRÔ HỒ CÔNG MÃO

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHÊRÔ HỒ CÔNG MÃO  Sinh  1939, tại Diễn Châu-Nghệ An Hiện ở hàng I, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 10g00, ngày 04/12/2019 Hưởng thọ 80 tuổi Thánh […]
Cáo phó

Phân Ưu Bà MARIA TRẦN THỊ NHÂN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà MARIA TRẦN THỊ NHÂN  Sinh  1937, tại Thanh Chương-Nghệ An Hiện ở hàng II, Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 08g00, ngày 29/11/2019 Hưởng thọ 82 tuổi Thánh […]