Home Tin Tức Archive by category Cáo phó

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu Anh Gioan Baotixita Nguyễn Minh Châu

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Gioan Baotixita Nguyễn Minh Châu (con ông bà Diền) Sinh năm 1967, tại Bình Giả Trước đây ở hàng I, Họ Xuân Mỹ, Giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc: […]
Cáo phó

Phân ưu Ông cố Giuse Nguyễn Trực

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông cố Giuse Nguyễn Trực (Thân sinh của Sr. Anna Bích Thủy, Hội dòng Chúa Quan phòng) Sinh năm 1949, tại Diễn Châu – Nghệ An Hiện ở hàng 5, Họ Phú Linh, Giáo […]
Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA BÙI THỊ THƯỢC

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA BÙI THỊ THƯỢC Sinh năm 1942, tại Hải Phòng Hiện ở Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: 12g00, ngày 19/9/2022 Hưởng thọ: 80 tuổi Thánh lễ an táng […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Gioan Baotixita Ngô Xuân Trung

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Gioan Baotixita Ngô Xuân Trung (chồng của cô Hà) Sinh năm 1962 Hiện ở hàng 2, Họ Vĩnh Phước, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: 02g30, ngày 15/9/2022 Hưởng […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Giuse Võ Công Châu

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Võ Công Châu (chồng của chị Trương Thị Minh) Sinh năm 1955 Hiện ở hàng 6, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: 00g15, ngày 09/9/2022 […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Phêrô Đặng Công Hoàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêrô Đặng Công Hoàn Sinh năm 1965, tại Nghệ An Hiện ở hàng 7, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: 09g50, ngày 03/9/2022 Hưởng dương 57 […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Đinh Thị Nghĩa (Bà Hưng)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Đinh Thị Nghĩa (Bà Hưng) Sinh năm 1933, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở hàng 4, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: 11g30, ngày 31/8/2022 […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Giuse Nguyễn Văn Toàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Văn Toàn (Chồng của cô Đào) Sinh năm 1954, tại Thạch Hà-Hà Tĩnh Hiện ở hàng 2, Họ Vĩnh Phước, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc: 4g30, […]