Cáo phó Archives - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Home Tin Tức Archive by category Cáo phó

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu ông Phêrô Nguyễn Cai

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêrô NGUYỄN CAI  Sinh: 1947, tại Kẻ Vang-Hà Tĩnh Hiện ở hàng IV, Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc 06g0, ngày 19/9/2020 Hưởng 73 tuổi Thánh […]
Cáo phó

Phân ưu ông cố Phêrô Trần Đình Hoàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Cố Phêrô Trần Đình Hoàn ( Thân sinh của Thầy phó tế Phê rô Họ Vô Nhiễm)  Sinh  năm1944 Tại Hà Tĩnh Hiện ở họ Vô Nhiễm Đã được Chúa gọi về lúc […]
Cáo phó

Cáo Phó Cụ Ông Phanxicô Xaviê Đinh Hồng Nhị

CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục SinhGia đình tang quyến chúng tôivô cùng thương tiếc kính báo đến cùngthân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gầnvà gia đình B.K Nhảy BắcChồng, Cha, Anh, Em, Ông của chúng tôi là: Ông Phanxicô Xaviê ĐINH HỒNG NHỊ Toán Romeo Biệt Kích Nhảy Bắc Nha […]
Cáo phó

Phân ưu Ông cố PHÊRÔ HỒ PHI THUẬN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông cố PHÊRÔ HỒ PHI THUẬN  Sinh  năm 1932, tại Diễn Châu-Nghệ An (thân phụ của dì Te.Hồ Thị Ân-Hội dòng Chúa Quan Phòng, tỉnh dòng Cù Lao Giêng) Hiện ở Họ Phi Lộc, […]
Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA ĐẶNG THỊ NGHI (Bà Lĩnh)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA ĐẶNG THỊ NGHI  (tên thường gọi Bà Lĩnh)  Sinh  năm 1938, tại Diễn Châu-Nghệ An Hiện ở hàng 6, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Ái Liên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Ái Liên  Sinh  năm1959 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 9 họ Bình Thuận Đã được Chúa gọi về lúc 22h15 ngày 11/8/2020 Hưởng thọ 61 tuổi Thánh lễ an […]