Home Tin Tức Archive by category Cáo phó

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Do

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Do Sinh năm 1962 tại Nghệ An Hiện ngụ tại Giáo họ Vô Nhiễm Đã từ trần lúc 8g30 ngày 31/3/2021 Hưởng dương 59 tuổi Thánh lễ an táng sẽ […]
Cáo phó

Bà ANNA NGUYỄN THỊ HUY LOAN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA NGUYỄN THỊ HUY LOAN (Vợ ông Tâm)  Sinh: 1936, tại Nghệ An Hiện ở hàng 3, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 21g30, ngày 05/4/2021 […]
Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA NGUYỄN THỊ KIM QUY

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA NGUYỄN THỊ KIM QUY (là chị em gái của ông Đường; ông Lam; cô Đào)  Sinh: 1945, tại Can Lộc – Hà Tĩnh Hiện ở hàng I, Họ Vĩnh Phước, Giáo xứ […]
Cáo phó

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông GIUSE LÊ NGUYÊN THỂ (tên thường gọi Huế) Sinh 1951 tại Quảng Trị Hiện ngụ tại Hàng I (khu chợ Bình Giả) Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc […]
Cáo phó

Phân ưu Anh TÔMA NGUYỄN PHƯỚC MINH

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh TÔMA NGUYỄN PHƯỚC MINH (con trai bà Sơn, vợ là Liên)  Sinh: 1968, tại Bình Giả Hiện ở hàng 6, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Giuse Nguyễn Thuận

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông GIUSE NGUYỄN THUẬN  Sinh: 1948, tại Ninh Bình Hiện ở hàng 2, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 04g15, ngày 02/3/2021 Hưởng thọ 73 tuổi Nghi […]
Cáo phó

Phân ưu BÀ ANNA VÕ THI LÀI (Bà Xuân)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN BÀ ANNA VÕ THI LÀI (tên thường gọi Bà Xuân)  Sinh: 18/8/1940, tại Gx An Nhiên, Hạt Văn Hạnh, Gp Vinh Hiện ở hàng 3, Họ Văn Yên, Giáo xứ Vinh Châu Đã được […]
Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA NGUYỄN THỊ HUYÊN (Bà Năm)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA NGUYỄN THỊ HUYÊN (tên thường gọi Bà Năm)  Sinh: 1931 tại Nghi Lộc, Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở hàng 5, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã được […]