Home Tin Tức Archive by category Cáo phó

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Phước (Bà Pho)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh Trang nhà Bình Giả-Quê hương yêu dâu báo tin: Bà ANNA NGUYỄN THỊ PHƯỚC (tên thường gọi Bà Pho) Sinh ngày 08/8/1946, tại Nghi Xuân-Hà Tĩnh Trước đây ở Hàng II, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu. Nay ở Giáo xứ Tử Đạo, […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Vũ Đình Mười

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Vũ Đình Mười  Sinh  ngày 5/1/1930 Tại Nghẹ An Hiện ở họ Xuân Mỹ Đã được Chúa gọi về lúc 5h ngày 9/06/2019 Hưởng thọ 89 tuổi Thánh lễ an táng lúc […]
Cáo phó

Phân ưu Ông PHAOLÔ VÕ VĂN DUYỆT

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHAOLÔ VÕ VĂN DUYỆT  Sinh  1954, tại Nghệ An Hiện ở hàng 2, Họ Đông Yên, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 20g20, ngày 07/6/2019 Hưởng thọ 65 tuổi […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn  Sinh  1945 Tại Nghẹ An Hiện ở họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 17h30 ngày 29/5/2019 Hưởng thọ 74 tuổi Thánh lễ an táng lúc 4h30 […]
Cáo phó

Phân ưu Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG  Sinh  1944, tại Nghệ An Hiện ở hàng 6, Họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung. Đã được Chúa gọi về lúc 13g45 ngày 25/5/2019 Hưởng thọ 75 […]
Cáo phó

Phân ưu ông phanxico xavie Trần Văn Nhiên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phanxico xavie Trần Văn Nhiên  Sinh  1927 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 4 họ Bình Thuận Đã được Chúa gọi về lúc 14h40 ngày 12/5/2019 Hưởng thọ 92 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giacôbê Nguyễn Hồng Sử

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinhTrang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: ông GIACÔBÊ NGUYỄN HỒNG SỬ Sinh năm 1955, tại Sài Gòn Hiện ở Hàng 4, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 18g15, ngày 12/5/2019Hưởng thọ 64 tuổi. […]
Cáo phó

Phân ưu Bà cố Anna Nguyễn Thị Giá

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Cố Anna Nguyễn Thị Giá ( thường gọi là bà Đạt)  Sinh  năm 1935 Tại Thừa Thiên Huế Hiện ở hàng 4 họ Xuân Phong Đã được Chúa gọi về lúc 9h35 […]