Cáo phó Archives - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tháng Mười Một 27, 2020
Home Tin Tức Archive by category Cáo phó

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu anh Phêrô Nguyễn Minh Sáng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Phêrô Nguyễn Minh Sáng Sinh ngày 01/10/1999, tại Vinh Trung Hiện ở hàng 4, Giáo họ Quy Hậu Đã từ trần  ngày 25/11/2020 Hưởng dương 21 tuổi Thánh lễ an táng sẽ được […]
Cáo phó

Phân Ưu Ông GIUSE BÙI VĂN HẠNH

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông GIUSE BÙI VĂN HẠNH  Sinh: 1961, tại Hà Tĩnh Hiện ở hàng IV, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 16g00, ngày 22/11/2020 Hưởng thọ 60 tuổi […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Xuân Hương

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Xuân HươngSinh năm 1919  tại Nghệ An Hiện ở hang 2 Giáo họ La Nham Đã từ trần lúc 22 ngày 20/11/2020 Hưởng thọ 101 tuổi Thánh lễ an táng sẽ được […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Phạm Văn Hà

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Phạm Văn Hà Sinh năm 1936, tại Nghệ An Hiện ở, đường 4 giáp đường 765 Giáo họ La Nham Đã từ trần lúc 21h30, ngày12/11/2020 Hưởng thọ 84 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu bà cố Maria Nguyễn Thị Niên

Cáo Phó Trong niềm tin nơi Chúa Kitô Phục Sinh vào dịp Tháng Các Linh Hồn. Chúng con trân trọng báo tin đến Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý Tu Sĩ, Quý Hội Đoàn, Quý Đồng Hương cùng Thân Bằng Quyến Thuộc: Mẹ, Bà Ngoại, Bà Nội và Bà Cố là: Cụ cố quả […]
Cáo phó

Phân ưu Ông PHAOLÔ NGUYỄN TỔNG CHÂN

CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Gia đình chúng tôi trân trọng báo tin cùng Qúy Linh Mục, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, Qúy thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần Chồng, Cha, Ông của chúng tôi: CỤ ÔNG PHAO-LÔ NGUYỄN TỔNG CHÂN Sinh ngày 10 tháng 4 năm […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Võ Thị Xuân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Võ Thị Xuân Sinh năm 1956 tại Nghệ An Hiện ở, đường 5 Giáo họ Phi Lộc Đã từ trần lúc 1g sáng ngày 8/11/2020 Hưởng thọ 64 tuổi Thánh lễ an táng […]
Cáo phó

Phân ưu Ông PHAO-LÔ TRẦN ĐÌNH KHANG

CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Gia đình chúng tôi trân trọng báo tin cùng Qúy Linh Mục, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, Qúy thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần Chồng, Cha, Ông của chúng tôi: PHAO–LÔ TRẦN ĐÌNH KHANG Sinh ngày 1 tháng 5 năm 1935 tại […]
Cáo phó

phân ưu ông Phêrô Nguyễn Đức Minh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN  Ông Phêrô Nguyễn Đức Minh  Sinh  năm1958 Tại Bình Tuy Hiện ở hàng 6 họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 16h00 ngày 27/10/2020 Hưởng thọ 62 tuổi Thánh lễ an táng lúc […]
Cáo phó

Phân ưu Bà MATTA LÊ THỊ HẠNH (Bà Khanh)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà MATTA LÊ THỊ HẠNH (tên thường gọi Bà Khanh)  Sinh: 1947, tại Đà Nẵng Hiện ở hàng II, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu (Trước ở hàng II, Họ Văn Yên) Đã […]
Cáo phó

Phân ưu Anh Phanxicô Xavie VŨ QUANG HIỆU

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Phanxicô Xavie VŨ QUANG HIỆU (con bà Ngoan – chồng chị Dung))  Sinh: 1964, tại Bình Giả Hiện ở hàng I, Họ Xuân Phong, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về […]
Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA Đậu Thị Hà (Bà Đăng)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA Đậu Thị Hà (Tên thường gọi Bà Đăng)  Sinh: 1935, tại Diễn Châu-Nghệ An Hiện ở hàng II, Họ Xuân Phong, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 20g10, […]