Home Tin Tức Archive by category Cáo phó

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu Ông Giuse Trần Ngọc Hòa

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Trần Ngọc Hòa Sinh năm 1936, tại Nghệ An Hiện ở Hàng I, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà (Ngã Ba Tân Bình) Đã được Chúa gọi về lúc: 08g00, ngày […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dũng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dũng (Mẹ của em Luân) Sinh năm 1950, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở Hàng 7, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc: […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Trần Thị Công

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Anna Trần Thị Công Sinh năm 1946 Hiện ở hàng I, Giáo họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 17g00, ngày 22/11/2023 Hưởng thọ 77 tuổi. Thánh […]
Cáo phó

Phân ưu bà Maria Nguyễn Thị Hoạt

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Maria Nguyễn Thị Hoạt Sinh năm 1949 Hiện họ Đức Mẹ Vô Nhiệm, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 14g00 ngày 5/11/2023 Hưởng thọ 79 tuổi. Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu ông Phêrô Trần Văn Báu

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Ông Phêrô Trần Văn Báu Sinh năm 1956 Hiện ở hàng 6 họ Yên Đại, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 16g00 ngày 27/10/2023 Hưởng thọ 67 tuổi. Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Maria Nguyễn Thị Đuyên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Maria Nguyễn Thị Đuyên, Sinh năm 1916 tại Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An Hiện ở hàng 3 họ La Nham, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 0g30 ngày […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Phan Thị Sánh (Bà Hạnh)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Phan Thị Sánh (tên thường gọi Bà Hạnh) Sinh năm 1918, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở Hàng 3, Họ Phú Linh, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về […]