Home Tâm linh Archive by category Ơn gọi

Ơn gọi

Ơn gọi

Linh mục Nguyễn Viết Chung

    Lm. Bs. Nguyễn Viết Chung giúp Tĩnh Tâm   Một ngày vào năm 1973, các báo ở Sài gòn đồng loạt đưa tin về cái chết của Jean Cassaigne, một người Pháp, nguyên là Giám Mục Sài gòn nhưng lại qua đời tại một trại phong ở Di Linh, một nơi đèo heo […]
Ơn gọi

Danh sách Tu sỹ Bình Giã

    Tên Thánh Họ và Tên Giáo Họ Cộng Đoàn Tu Nơi Phục vụ 1 Thầy An tôn Nguyễn Ngọc Quang Xuân Phong Giáo Phận Phú Cường Giáo Phận Phú Cường 2 Linh Mục Giuse Đặng Đình An Xuân Phong Giáo Phận Bà Rịa Chánh Xứ Đức Mỹ – Giáo Phận Bà Rịa 3 […]