Cáo phó

Cáo phó & Phân ưu Cha cố Giacôbê Lê Đức Trung

Theo tư liệu để lại, Cha cố Giacôbê Lê Đức Trung đã có thời gian khá dài phục vụ tại Giáo xứ Vinh Châu với trọng trách là Linh mục phó xứ. Trong thời gian đầu lập trại định cư Bình Giả, cha cũng đã hết lòng phục vụ quê hương Bình Giả, cách đặc biệt trong việc xây dựng Trường Tấn Đức…

Xin bà con gần xa dâng lời cầu nguyện, xin Chúa dũ thương sớm ban thưởng hạnh phúc Nước Trời cho Cha cố Giacôbê.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời