Home Kiến Thức - Đời Sống Archive by category Thuốc nam

Thuốc nam

Thuốc nam

Ung thư

THUỐC NAM CHỮA BỆNH UNG THƯ Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Nhưng chết vì thiếu hiểu biết thì thật là oan uổng. Trong nhân gian, người ta thường nói: con người chết trên đống thuốc thì cũng đúng mà thôi, vì không biết hoặc không muốn nghe. Tất cả các loại bệnh, […]
Thuốc nam

Vị Thuốc ở Trong Rau

                                  Vị Thuốc ở Trong Rau       Kinh nghiệm dân gian ta vẫn thường nói: “Đói ăn rau, đau uống thuốc”. Nhưng thực ra, rau không chỉ là món ăn nhiều chất dinh dưỡng mà