Home Posts tagged Tin tức
Cáo phó

Báo tin cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Dung

Trong niềm tin vào Chúa Kit ô tử nạn và phục sinh BBT Bình Giã xin thông báo: Cụ Ông Phêrô Nguyễn Văn Dung ( Là Cựu Trùm Giáo Xứ Vinh Trung năm 1980 – Thân phụ của ông Nguyễn Văn Nhân, Cựu trưởng TT Vinh Trung) Sinh ngày 2 tháng 5 năm 1935, tại […]
Tin Xứ Bình

Giáo họ Nhân Hòa mừng lễ bổn mạng Chúa Thánh Thần hiện xuống

Cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ mừng đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Nhật ngày 20.05.2018, Họ đạo Nhân Hòa – Giáo xứ Vinh Trung cũng hân hoan mừng lễ Bổn Mạng. Sáng ngày 20.05.2018, Con chiên Họ đạo cùng với cộng đoàn trong Giáo xứ Vinh Trung đã long trọng mừng lễ […]