Home Posts tagged Tin tức
Bài viết khác

Dấu Chỉ Của Tình Yêu

Được đọc thư ngỏ của Cha Giuse Đặng Cao Trí – Chánh xứ Vinh Châu đề ngày 24/3/2019, báo tin vui “V/v Khánh Thành Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Vinh Châu, ngày 05/5/2019” gửi quý ân nhân xa gần. Và trong những ngày chuẩn bị biến cố này, được sống trong bầu khí vui sướng […]
Cáo phó

Báo tin cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Dung

Trong niềm tin vào Chúa Kit ô tử nạn và phục sinh BBT Bình Giã xin thông báo: Cụ Ông Phêrô Nguyễn Văn Dung ( Là Cựu Trùm Giáo Xứ Vinh Trung năm 1980 – Thân phụ của ông Nguyễn Văn Nhân, Cựu trưởng TT Vinh Trung) Sinh ngày 2 tháng 5 năm 1935, tại […]