Home Posts tagged Hà Niên
Sáng tác Thơ Văn Nghệ

Lời Cảm Ơn

Mẹ ru con bằng lời ru dịu ngọt Lời mẹ ru mang vần điệu ca dao Mật ngọt sữa mẹ nuôi con khôn lớn Có mẹ trong đời con luôn tự hào. Vất vả công cha một đời lao nhọc Dạy con biết cách ứng xử với đời Biết trung thực, không gian dối lừa […]