Cáo phó

Phân ưu Anh Phaolô Nguyễn Minh Trí

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh Phaolô Nguyễn Minh Trí

(con của anh chị Hiến-Lan)

Sinh năm 1996, tại Bình Giả

Hiện ở Hàng 3, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc: 03g20, ngày 14/04/2024

Hưởng dương 28 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g00, ngày 14/04/ 2024

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 04g45, ngày 16/04/2024 tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó linh cữu Anh Phaolô sẽ được an táng tại Nghĩa trang Họ Gia Hòa.

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh Phaolô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời