Home Archive by category Ban Kỹ Thuật

Ban Kỹ Thuật

Ban Kỹ Thuật

Cách đăng một video từ Youtube lên web

Đánh hoặc dán vào phần tiêu đề Phần định dạng bài viết chọn video Phần chuyên mục chọn Video Copy phần đuôi từ mục share bên Yotube (Vd: https://youtu.be/A2m5ztJuK7g mình chỉ cần A2m5ztJuK7g) sau đó dán vào mục Video ID Chọn hình đại diện. Kết thúc bấm nút đăng bài.