Home Articles posted by Ban Biên Tập
Cáo phó

Cáo Phó Ông Giuse Nguyễn Văn Hoa

Trong niềm tin nơi Chúa Kitô Phục Sinh trong Tháng Hoa Đức Mẹ, Chúng con trân trọng báo tin đến Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Nam Nữ Tu Sĩ, Quý Hội Đồng, Quý Giáo Khu, Quý Hội Đoàn, cùng toàn thể Quý Ông Bà và Anh Chị Em trong Giáo Xứ cũng như Đồng […]