Home Articles posted by Ban Biên Tập
Thông báo

Thơ Mời Họp Tân Niên BBT.binhgia.net

Thơ Mời Họp Tân NiênQuý Mão 2023 Kính gởi Tân Giám Mục Gioan Trần Văn Nhàn, Cha LH Giuse Ngô Sỹ Đình và cha LH Phaolô  Nguyễn Thanh Vũ cùng toàn thể ACE BBT trong và ngoài nước, cùng tham dự buổi họp mặt Tân Niên Quý Mão 2023: Mục Đích: – Toàn BBT chào mừng Tân Giám Mục, cùng chúc Tân Niên. – Lời