Phân ưu Bà Bà ANNA VÕ THỊ LÝ (Bà Thung) - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu Bà Bà ANNA VÕ THỊ LÝ (Bà Thung)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà ANNA VÕ THỊ LÝ

(tên thường gọi Bà Thung)

Sinh  1932, tại Hương Khê-Hà Tĩnh

Hiện ở Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà

Đã từ trần lúc 21g30, ngày 24/5/2020

Hưởng thọ 88 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04g45, thứ ba ngày 26/5/2020, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó Bà ANNA sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà ANNA

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Ban biên tập Trang nhà xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến

Người đưa tin: Lê Ngọc Cần

Follow Me:

Trả lời