Cáo phó

Phân ưu anh Giuse Bùi Văn Thưởng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Báo tin

Anh Giuse Bùi Văn Thưởng

Sinh 1969 tại La Nham Nghệ

Hiện ở đường 765 La Nham, giáo xứ Vinh Trung

Đã được Chúa gọi về lúc 23h ngày 30/7/2023

Hưởng dương 54 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 3h00 ngày 14/8/2023

tại nhà thờ giáo xứ Vinh Trung.

Sau đó Anh Giuse sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse

sớm về hưởng nhan thánh Chúa

Trang nhà binhgia.net

xin thành kính phân ưu cùng gia đình  và tang Quyến

Mic Văn Lân

Follow Me:

Trả lời