Cáo phó

Phân ưu Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dung

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dung

Sinh năm 1930, tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Hiện ở hàng 5, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc: 16g00, ngày 01/6/2023

Hưởng thọ 93 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g ngày 02/6/2023

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc: 05g30, ngày 03/6/2023

Sau đó linh cữu Bà Têrêsa sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo họ Gia Hòa)

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Têrêsa
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời