Bài viết khác

Phân ưu Anh Giuse Phan Minh Tuấn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh Giuse Phan Minh Tuấn

Sinh năm 1986, tại Bình Giả

Hiện ở hàng 1, Họ Xuân Phong, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc: 06g15, ngày 02/6/2023

Hưởng dương 37 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g ngày 04/6/2023

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc: 04g45, ngày 05/6/2023

Sau đó linh cữu Anh Giuse  sẽ được an táng tại Nghĩa trang Họ Xuân Phong)

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh Giuse
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời