Cáo phó

Phân ưu Bà cố Anna Nguyễn Thị Tình (Bà cố Hồng)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà cố Anna Nguyễn Thị Tình (Bà cố Hồng)

(Thân mẫu của Cha Phêrô Nguyễn Quốc Hoàng, O.Carm. (Dòng Cát Minh)

Sinh 1933, tại Hà Tĩnh

Hiện ở Hàng 2, Giáo họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc 15g40, ngày 08/04/2024

Hưởng thọ 91 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g30, ngày 09/04/2024

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà lúc: 04g45, ngày 11/04/2024

Sau đó linh cữu Bà cố Anna sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Anna sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT xin gửi lời phân ưu đến Cha Phêrô, Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời