Cáo phó

Phân ưu Anh MARTINO NGUYỄN TUẤN DŨNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh MARTINO NGUYỄN TUẤN DŨNG

(Con ông Tùng Chất; vợ tên là Phượng)

 Sinh  1982, tại Bà Rịa

Hiện ở hàng IV, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà

Đã từ trần lúc 18g00, ngày 21/12/2019

Hưởng dương 37 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04g45, thứ hai ngày 23/12/2019 tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó Anh MARTINO   sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Hà

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn 

Anh MARTINO  sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: