Cáo phó

Phân ưu Chị Maria Trần Bùi Như Thảo

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Chị Maria Trần Bùi Như Thảo

(mẹ là Bùi Thị Phượng Nguyên; cháu ngoại của bà Trung-Hiên)

Sinh: 1999

Hiện ở hàng 5, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 04g00, ngày 15/7/2022

Hưởng dương 23 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 05g00, ngày 17/7/2022, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Châu
Sau đó Chị Maria sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo họ Gia Hòa

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Chị Maria
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời