Cáo phó

Phân ưu Em Giuse Trần Viết Xuân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Em Giuse Trần Viết Xuân

Sinh năm 2014, tại Vinh Trung

Hiện ở hàng 8, Họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung

Đã được Chúa gọi về lúc: 13g30, ngày 19/3/2023

Hưởng dương 09 tuổi

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Trung lúc: 04g30, ngày 21/3/2023

Sau đó linh cữu Em Giuse sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Em Giuse
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời