Bài viết khác

Phân Ưu Ông Phêrô: Nguyễn Văn Tràng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Ông Phêrô : NGUYỄN VĂN TRÀNG

 Sinh: 1932, tại : Nghệ An

Hiện ở hàng II, Họ Ngọc Sơn, Giáo xứ Vinh Trung

Đã được Chúa gọi về lúc 13g30, ngày 30/7/2021

Hưởng Thọ 89 tuổi

An Táng lúc 6h00, ngày 01/8/2021 Tại : Nghĩa Trang Giáo Xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Phêrô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Micae. Trịnh Văn Lân

Trả lời