Phân ưu ông Phêrô Trần Văn Nhu - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu ông Phêrô Trần Văn Nhu

Trong niềm tin vào cuộc tự nạn của Chúa Kyto Phục Sinh

Trang nhà Bình Giã xin thông báo ông Phêrô Trần Văn Nhu sinh năm 1932 tại Hà Tĩnh1 thuộc hàng 1 họ Yên Đại Xứ Vinh Trung .

Đã từ trần lúc 18h00 ngày 10/05/2020

Thánh lễ an táng lúc 4h45 tại giáo xứ Vinh Trung ngày 12/5/2020

sau đó ông Phêrô sẽ được mai táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho ông Phê rô sớm về hưởng thánh nhan Cha

Trang nhà Bình Giã xin thành kính phân ưu cùng tang gia và tang Quyến

Follow Me:

Trả lời