Thiếu nhi Thánh thể

THƯ VIÊN THIẾU NHI NIỀM VUI CỦA PHỤ HUYNH

Đã từ lâu nhiều phụ huynh thao thức về tình trạng xuống cấp về mặt giáo dục các em thiếu nhi trong Xứ Bình, tệ nạn xấu xã hội vẫn âm thầm quyến dụ các em, ngành truyền thông ngày càng phát triển đa dạng nhưng các em có chiều hướng thích xem, thích đọc những chuyển ảo tưởng hư cấu hoặc những clip đồi trụy trên phương tiện online, và hậu quả kéo các vào hư hỏng, thái độ ngang tàng, trộm cắp, hút chích…khiến đạo đức các em xuống cấp trầm trọng.

Các đoàn thể thiếu nhi giới trẻ trong 3 xứ Bình vẫn chạy đua với nhiều sáng kiến để lôi kéo các em về sân chơi lành mạnh của mình, nhưng quả là khó khăn vì những lôi kéo ngoài đời với những thú tiêu khiển hấp dẫn “tối” khiến đời sống đạo đức các em xuống cấp theo thời đại của nó. Vì vậy một trong những thao thức của phụ hunh tạm thời là mong có được một thư viện đọc sách dành cho các em TN tại 3 xứ Bình nhằm tạo sân chơi giáo dục lành mạnh cho các em, việc đọc sách hay chính là thầy dạy các em nên người khôn ngoan đạo đức, giúp các em nhận thức được cái đúng cái sai để định hướng cuộc đời mình. Đọc sách chỉ có 1 nội dung với những thông điệp giáo dục của nó chứ không như máy I phone dẫn các em đi loanh quanh với những trò cười ảo không thực tế, và cuối cũng dễ rơi vào những cám dỗ chơi game và phim ảnh hư hỏng. Kinh nghiệm có những phụ huynh cương quyết không cho các em sử dụng điện thoại cho đến khi các em học xong lớp 12, nhờ đó các em lại có khuynh hướng đọc sách, nhiều em đã mua sách đọc và rất được cha mẹ hẫu thuận cho tiền mua sách, nhờ đó mà các em tiếp thu được nhiều bài học giá trị làm hành trang cho các em vào đời, các em làm văn tại lớp hay hơn và do không bị chi phối bởi điện thoại I phone mà các em dễ dàng thi đậu tốt nghiệp cấp III .

Hôm nay niềm vui đã đến khi điều thao thức mong mỏi của phụ huynh đã được thắp lên vì đoàn thiếu nhi Vinh Châu đã đi tiên phong mở thư viện đọc sách cho các em tại xứ mình. Nhưng do kinh phí chưa nhiều, các em kêu gọi phụ huynh đóng góp sách cũ nếu có để lấp đầy sự phong phú cho thư viện, mùa hè này có đầy hứa hẹn cho các em có chỗ đọc sách tự do mà không mất tiền mua. Thói quen đọc sách thu hút các em đam mê hữu ích và dần dần tập lãng quên tivi và lướt web.  Theo tin từ anh Đoàn trưởng hiện nay đã nhận được lai rai sách ủng hộ thư viện; điều đáng mừng là có những phụ huynh không có sách cũng đã ủng hỗ quỹ cho các em mua sách. Bài viết này mong mỏi phụ huynh tích cực thêm với cơ hội hiếm có trong thời thế này. Không chỉ ở TN Vinh Châu mà 2 xứ còn lại cũng sớm mở thư viện miễn phí cho con em xứ Bình chúng ta hưởng nhờ .

Chim én xứ Bình

Follow Me:

Trả lời