Giáo Lý

Lịch sử Ơn Cứu Độ được kể trong 3 phút

Lịch sử Ơn Cứu độ được kể qua video 3 phút. Ngắn gọn thôi nhưng cũng có thể khiến ta thốt lên: “Lạy CHÚA, công trình Ngài xiết bao vĩ đại…” (TV 92, 5)

LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ ĐƯỢC KỂ TRONG 3 PHÚT

Lịch sử Ơn Cứu độ được kể qua video 3 phút. Ngắn gọn thôi nhưng cũng có thể khiến ta thốt lên: "Lạy CHÚA, công trình Ngài xiết bao vĩ đại…" (TV 92, 5)

Posted by Giới Thiếu Nhi GX Vinh Châu – Hiệp Thông-Chia Sẻ on Tuesday, June 12, 2018