Home Posts tagged Đặng Xuân Thiệu
Sáng tác Thơ Văn Nghệ

Dỗi Người

Tiễn biệt người yêu đi lấy chồng Anh về cô độc giữa phòng không Sương canh thấm ướt bờ mi mắt Gió lạnh từng cơn chạnh buốt lòng Thuở ấy mới yêu em bảo tôi Chúng mình xứng lứa lại vừa đôi Trăm năm đầu bạc thề non nước Nguyện sống bên nhau đến trọn […]