Cáo phó

Phân ưu Ông cố PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN DUY HIÊNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông cố PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN DUY HIÊNG

(thân phụ của cha Ant. Nguyễn Quý Hải+; bào huynh của cha cố Ant. Nguyễn Thanh Đương)

Sinh: 1925, tại Nghi Lộc, Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An

Hiện ở Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 14g00, ngày 17/02/2022

Hưởng thọ 97 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19, ngày 18/02/2022

Thánh lễ an táng lúc 05g00, ngày 20/02/2022, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Châu
Sau đó Ông cố PHANXICÔ XAVIE  sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông cố PHANXICÔ XAVIE
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Đại tang Quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời