Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA ĐINH THỊ VINH

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh

Trang nhà Bình Giả Quê Hương yêu dấu

BÁO TIN

Bà ANNA ĐINH THỊ VINH

Sinh năm: 1955, tại Bình Giả

Hiện ngụ tại hàng 4, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu.

Đã được Chúa gọi về lúc 12g20, ngày 19/5/2022

Hưởng thọ 67 tuổi

Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu, lúc 05g00, ngày 22/5/2022

Sau đó ANNA sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ANNA sớm được hưởng nhan thánh Chúa

BBT xin phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời