Cáo phó

Phân ưu Ông cố Gioan Nguyễn Đình Trọng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông cố Gioan Nguyễn Đình Trọng

(Thân sinh của Sơ Maria Hồng Hương, FMM)

Sinh năm 1934, tại Hà Tĩnh

Hiện ở hàng 2, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc: 22g30, ngày 16/7/2022

Hưởng thọ: 88 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04g45, ngày 19/7/2022, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Châu
Sau đó Ông cố Gioan sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo họ Gia Hòa

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Gioan
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình, Sơ Hồng Hương và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời