Cáo phó

Bà ANNA NGUYỄN THỊ HUY LOAN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà ANNA NGUYỄN THỊ HUY LOAN

(Vợ ông Tâm)

 Sinh: 1936, tại Nghệ An

Hiện ở hàng 3, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 21g30, ngày 05/4/2021

Hưởng thọ 85 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g30, ngày 06/4/2021

Thánh lễ an táng lúc 04g45, ngày 08/4/2021 tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó Bà ANNA sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà ANNA

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Hai cha Fx Đinh Tiên Đường và GB. Đinh Tiến Hướng cùng Đại Tang Quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời