Bình Giả - Một Góc Nhìn - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Văn Xuôi Trưởng Thành

Bình Giả – Một Góc Nhìn

 

1.Góc Nhìn về Đức Tin

            Bình giả thiên về một tín ngưỡng tôn giáo toàn tòng -Tôn Giáo độc nhất Thiên Chúa Giáo ,lác đác vài kẻ vô thần về mặt xã hội ,nên nền tảng về Đức tin cũng rất vững vàng ,vững chắc dù vẫn vài nhân tố lai căng .Được đào tạo căn cơ , căn bản của giáo dục Gia đình trên nền tảng Kitô Giáo thuộc loại thừa hưởng hiếm hoi , nên về mặt đức tin , con người ,đạo đức cũng nên đáng một lời khen và đáng tự hào – để mỗi ngày càng phát huy được hơn …  

Về mặt Xã hội thì cũng thuộc loại “ Tốt đời , đẹp đạo “  , đó là khi chỉ nhìn ở một khía cạnh ,một góc nhìn nhỏ ,cục bộ …, nhưng về toàn cục với chiều kích rộng hơn thì phải “ Hạ hầu phân giải “ .

 

2. Góc Nhìn Về Văn Hóa – Giáo Dục :

Xưa kia khó khăn , chỉ lo “Cơm – Áo – Gạo -Tiền “ , mỡ mắt ra lo miếng ăn đã thì về vấn đề kiến thức và học thức ít ai quan tâm , ngày nay có của ăn của để nên việc con Ông này Học bằng này , Con bà kia học bằng kia là chuyện bình thường , cũng còn vài người với tư tưởng : Cho con học không phải thành Nhân , thành Tài mà chủ yếu Học để hơn con Hàng Xóm là được (?) .Xét về khía cạnh tiêu cực , tích cực thì dù sao “ Có học “ thì vẫn hơn “ Không học ” – Học ăn , học nói , học gói , học mở mà , tha hồ mà học chưa tính là học chơi ,học bời …

            Bình giả giờ cũng đã hình thành được cho mình một văn hóa riêng : Bình giả quê choa , ít còn bị lệ thuộc tư tưởng văn hóa cội nguồn cũ : Nghệ An Quê choa . Cái này rất đáng được ghi nhận .

 

3.Góc Nhìn Về Cội Nguồn :

Lá rụng Thì về cội , con Chim thì có tổ , con người thì có tông ,con người Bình giã nói riêng và cả trên Thế giới nói chung trong niềm tin Ki tô Giáo ai cũng vậy , luôn luôn nhớ đến về cuội nguồn , Ông Bà tổ tiên bằng được thể hiện qua các ngày lễ tổ tiên ,lễ cám ơn , ngày lễ các linh hồn … , và nhất là Họ cũng đã thể hiện hơn bằng cách quay lại thăm Cội nguồn gốc ngày xưa xa sôi . Như vậy người Bình giả ngày nay đã và đang phát huy rất được tư tưởng văn hóa về nguồn cội , điều này rất đáng trân trọng và luôn luôn phải phát huy ,chứ không trong tương lai sẽ dễ bị mai một .

 

4. Góc Nhìn Về Tương Lai :

            55 Năm hình thành là 55 năm lịch sự ghi dấu ,Chiến thắng Bình giả vẫn còn đó , đại đội Bình giả giờ  không còn , Tổ tông  nay cũng đã khuất , kỷ niệm xưa có còn nơi ai ? Người xưa giờ đã ra đi khắp nơi , tri âm , tri trỷ nay có còn đó ? , Giờ  “ Bình ” đã chia đôi Hình với Bóng (Bình giả và Bình Trung ) ,Hình đã ổn sao bóng cảm thấy thế thế nào đó nhỉ ? Ai đặt  “ Bình trung ” sao cảm thấy Trung bình nhỉ (!?)

            Ai đó sau này lỡ có chia hai Bình giả nữa thì xin hãy đặt tên là :

“Bình minh”…sẽ đưa em đi chứ đừng đặt là :

“Bình địa”… mà rước em vào thì chết !?

Có ai đó có hỏi : 55 Năm nữa  Bình giả  rồi sẽ ra sao  ?

Xin được trả lời rằng : 55 năm nữa Bình giả dù có ra sao  thì  cũng chẳng biết làm sao ?.

 

Nguyễn Phan

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời