Cáo Phó Cụ Ông Phanxicô Xaviê Đinh Hồng Nhị - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Cáo Phó Cụ Ông Phanxicô Xaviê Đinh Hồng Nhị

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Gia đình tang quyến chúng tôi
vô cùng thương tiếc kính báo đến cùng
thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần
và gia đình B.K Nhảy Bắc
Chồng, Cha, Anh, Em, Ông của chúng tôi là:

Ông Phanxicô Xaviê ĐINH HỒNG NHỊ

Toán Romeo Biệt Kích Nhảy Bắc Nha Kỹ Thuật

Sinh ngày 19 tháng 9 năm 1937 tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Được Chúa gọi về vào lúc 10 giờ 30 tối
ngày 30 tháng 8 năm 2020
tại Bệnh Viện Huntington Beach Hospital, CA.

Hưởng Thọ 83 Tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Tại Thánh Đường Saint Bonaventure:
16400 Springdale St., Huntington Beach, CA 92649.

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2020
9:30am – 10:00am: Thăm viếng
10:00am – 11:00am: Thánh Lễ An Táng

Sau Thánh Lễ linh cửu sẽ được đưa về an nghỉ tại 
Nghĩa Trang Good Shepherd Cemetery,
8301 Talbert Ave., Huntingtn Beach, CA 92647.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Vợ: Nguyễn Thị Bảy
Trưởng Nam: Đinh Hồng Anh, cùng vợ các con (Hoa Kỳ)
Thứ Nam: Đinh Hùng Anh Quân, cùng vợ (Hoa Kỳ)

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

Liên lạc: (714) 717 9065

– Trang Nhà Binh Giả Quê Hương Yêu Dấu,
– Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Hương Bình Giả,
– Hội Đồng Hương Bình Giả Nam California,

Thành kính phân ưu cùng Tang Quyến
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng sớm đưa linh hồn Phanxico Xavier vào Thiên Quốc.

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời