Cáo phó

Cáo phó Ông PHÊRÔ MARIA HÀ VĂN THÀNH

Ban biên tập xin Thành Kính Phân Ưu đến anh Hà Thanh Hùng (Tv BBT) và Đại Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng Nhân Từ Giàu Lòng Thương Xót sớm ban thưởng hạnh phúc vĩnh cửu cho Linh hồn Ông PHÊRÔ MARIA trên Thiên đàng.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời