Cáo phó

Cáo phó- Phân ưu bà cố Anna Nguyễn Thị Huề (Bà Thụy)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà cố Anna Nguyễn Thị Huề (Bà Thụy)

(Thân mẫu của cha Giuse Hoàng Văn Khoa đang phục vụ tại Đài Loan)

Sinh năm 1930, tại Nghệ An

Hiện ở hàng 2 Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc: 12g00, ngày 18/9/2023

Hưởng thọ 93 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g00, ngày 19/9/2023

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà lúc: 05g00, ngày 21/9/2023

Sau đó linh cữu Bà cố Anna sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Anna
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Cha Giuse; Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời