Cáo phó

Cáo phó-Phân ưu Bà Maria Thân Thị Lệ Hiền

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà MARIA

Ban biên tập xin Thành Kính Phân Ưu đến anh anh chị Quý Dũng và Đại Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng Nhân Từ Giàu Lòng Thương Xót sớm ban thưởng hạnh phúc vĩnh cửu cho Bà cụ MARIA trên Thiên đàng.

Ban Biên Tập

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời