Sáng tác Thơ Văn Nghệ

Chúc Xuân

Châu Phúc

Chúc mừng năm mới! Chúc an khang!
Chúc nước nhà yên khắp xóm làng
Trẻ chạy tung tăng khoe áo mới
Già nâng chén ruợu ngắm Mai, Lan.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời