Giáo lý viên Giáo phận Bà Rịa Thiếu nhi

Chương trình Mừng lễ Á Thánh Anrê Phú Yên, Bổn mạng của Giáo lý viên và ngày họp mặt truyền thống hàng năm

GIỚI THIẾU NHI VÀ GIÁO LÝ VIÊN
GIÁO PHẬN BÀ RỊA

THƯ MỜI

Kính thưa Quý Cha,
Sau khi lãnh ý Đức Giám Mục Giáo phận về việc tổ chức Mừng lễ Á Thánh Anrê Phú Yên, Bổn mạng của Giáo lý viên và ngày họp mặt truyền thống hàng năm.
Chúng con xin được kính báo đến Quý Cha và Giáo lý viên chương trình tổ chức mừng lễ và họp mặt như sau:

  • Địa điểm: Đến Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu.
  • Thời gian: Thứ Bảy, ngày 16 tháng 07 năm 2014- Từ 07h30 đến 15h00.
  • Đối tượng: Tất cả Giáo Lý viên 3 cấp (mặc đồng phục) và Các tu sĩ đang tham gia dạy giáo lý tại các giáo xứ và giáo họ.

Nội dung:

  • Ổn định trong nhà thờ.
  • Gặp gỡ Đức Cha Giáo phận.
  • Thánh lễ Mừng Kính Thánh Bổn mạng.
  • Gặp Cha đặc trách.
  • Cơm trưa
  • Sinh hoạt nhóm
  • Chia tay.

Và để thuận tiện trong việc tổ chức, chúng con kính xin Quý Cha đăng ký số lượng GLV tham gia với Cha Đặc Trách Giáo lý của giáo Hạt mình trước ngày 20/07/2014.
Chúng con xin chân thành cám ơn Quý Cha.

Hòa Xuân, ngày 01 tháng 07 năm 2014
TM. Ban Giáo Lý
(đã ký)
Lm. Anphongso Nguyễn Văn Thế

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: