Sáng tác

Đêm Buồn Độc Thoại (thơ)

Bên kia là cửa tử

Nơi này chẳng gì vui

Tôi bước vào cõi vắng

Tôi nhìn tôi nghẹn ngào

Cuộc đời là sinh tử

Tôi biết nói làm sao?

Bạn ơi đừng run sợ

Hãy nép tựa bên tôi

Dẫu đi trong tăm tối

Mình nắm chặt tay nhau

Tôi sẽ đi cùng bạn

Rời xa khỏi nơi này

Chẳng có ai tiếc nuối

Chốn này còn gì đâu

Bên đó khác gì không?

Hay cũng như nơi này

Khi tình yêu đã hết

Mặn nồng rồi cũng tan

Còn chăng nét nhạt nhoà

Lẫn trong niềm phôi pha

Bên kia là cửa tử

Tôi muốn đến một lần

Để không còn trở lại

Cuộc đời thật vô vị

Sao cho tôi được thấy

Thần chết một lần thôi

Chẳng còn ai luyến nhớ

Nói gì đến trông chờ

Cuộc đời là vô vị

Tôi chẳng thấy bình minh

Bỏ sau lưng tất cả

Thênh thang tôi bước vào

Nơi đây không còn nữa

Tất cả rồi cũng qua

Thì sống để làm gì

Oán trách để mà chi

Cuộc đời tựa vôi trắng

Tiếc nuối gì – Thôi: Đi

XDN 5/13/2020

Follow Me:

Trả lời