Họ đạo Gia Hòa dâng giờ kinh nguyện tại Đài Đức Mẹ ở Hòn Lèn (Đồi Gia Hòa) - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tin sinh hoạt

Họ đạo Gia Hòa dâng giờ kinh nguyện tại Đài Đức Mẹ ở Hòn Lèn (Đồi Gia Hòa)

Hôm nay ngày 13/10/2020, theo truyền thống tốt đẹp của cha ông, bà con Họ đạo Gia Hòa mời gọi nhau tề tựu tại Đài Đức Mẹ ở Hòn Lèn (Đồi Gia Hòa) để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, cầu nguyện cách đặc biệt cho Quê hương xứ sở, cầu xin ơn bình an cho mọi con dân Gia Hòa và Bình Giả đang sinh sống khắp nơi.

Cũng xin được nhắc lại, khu vực Hòn Lèn Đức Mẹ (Đồi Gia Hòa) đã được thiết lập vào năm 1955, và trân trọng đặt tượng đài Đức Mẹ vào năm 1957. Tượng Chúa Kitô Vua năm 1990. Nơi linh thiêng này đã được bà con trân quý, bảo vệ gìn giữ từ xưa đến nay. Vào mỗi dịp lễ Giáo xứ và Họ đạo và bà con đều hân hoan tìm về để dâng thánh lễ và tham dự các giờ kinh nguyện. Các hội đoàn trong vùng Bình Giả cũng vẫn thường chọn nơi đây để sinh hoạt dã ngoại, vui chơi …

Xin gửi đến bà con xa gần những hình ảnh thân thương của giờ kính Đức Mẹ hôm nay.

Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời