Tin Xứ Bình

Lời cảm ơn của cha Giuse Đặng Cao Trí – Chánh Xứ Vinh Châu

Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em đồng hương Bình Giã khắp nơi,

Từ ngày 4/5/18 tới ngày 21/6/18, tôi đã có dịp đặt chân đến Hoa Kỳ và Gia Nã Đại.

 Như thế là tôi đã hoàn tất cuộc hành trình hơn 6 tuần lễ để được thăm viếng Quý Ông Bà và Anh Chị Em. Tôi đã đón nhận sự trợ giúp của quý vị, góp phần xây dựng công trình nhà giáo lý mà mọi người ở quê nhà đang thực hiện dang dở và mong sớm hoàn thành.

Mỗi chặng đường do ACE Ban Biên Tập binhgia.net và một số Anh Chị Em đại diện các vùng tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại sắp xếp cho tôi đến, tôi đều nhận được sự yêu thương, lo lắng, quý trọng và nhiệt tâm của mọi người… muốn trợ giúp và chia sẻ với đoàn chiên Giáo xứ Vinh Châu tại quê nhà.

Dù rất mệt mỏi vì phải di chuyển liên tục bằng xe và máy bay, nhưng chính sức mạnh của tình đồng hương Bình Giả và sự nhiệt tâm của mọi người, giúp tôi tăng thêm nghị lực để tiếp tục lên đường cho đến khi hoàn tất.

Đêm Thứ Sáu của ngày 22 tháng 6, tôi đã về đến Giáo Xứ bình an, mang theo hành trang là những kỷ niệm của những buổi gặp gỡ, thăm viếng, thánh lễ, bữa ăn huynh đệ nơi từng gia đình, từng cộng đoàn.

Ngoài việc đón nhận sự giúp đỡ đầy tình yêu thương của quý vị, tôi còn được chứng kiến, nghe biết những thử thách trong đời sống đức tin và luân lý nơi anh chị em, dù đang được sống sung túc và đầy đủ hơn anh chị em đồng hương tại quê nhà. Vì thế, ngoài lời cám ơn chân thành gửi đến từng người, từng gia đình, tôi còn nguyện chúc bình an và những ơn lành cần thiết cho Quý Ông Bà và Anh Chị Em, để chúng ta luôn sống đức tin và lòng mến Chúa một cách mạnh mẽ … và lưu giữ đức tin, tình mến đó cho tương lai dòng dõi con cháu Quý Vị. Tôi cũng không quên gửi lời cầu chúc bình an đến tất cả các bệnh nhân nơi các gia đình Anh Chị Em, xin Chúa an ủi và nâng đỡ.

Kính xin Quý Ông Bà và Anh Chị Em tiếp tục đồng hành với công trình Giáo Xứ bằng lời cầu nguyện và những sự trợ giúp kế tiếp (nếu có thể), để những công trình trồng người và bác ái từ thiện nơi Giáo xứ Vinh Châu ngày càng đơm hoa kết trái, góp phần làm vinh danh Chúa và mưu ích cho tương lai đoàn chiên Vinh Châu.

Thân ái trong Chúa.

Vinh Châu, ngày 22 tháng 6 năm 2018.

Linh mục chánh xứ Vinh Châu
Giuse Đặng Cao Trí.

Follow Me: