Tin Vui

Lễ vĩnh khấn của Thầy G.B Hà Thành Luân (OMI)

TIN VUI: Vào lúc 08g thứ bảy, ngày 24/7/2021, thầy Hà Thành Luân (con của ÔB cố Khanh-Thiện ở hàng 7, Họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung) sẽ tuyên khấn trọn đời trong Hội dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI).

Trước đây, lúc còn là sinh viên, thầy Luân đã nhiệt thành phục vụ nhiều năm trong nhóm “Sinh Viên Xứ Bình”, là “Cầu Nối Yêu Thương” của các bạn trẻ đang theo học hoặc đi làm tại các thành phố.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin Chúa chan hòa muôn ơn cho Thầy, để Thầy luôn an vui hạnh phúc trong ơn gọi thánh hiến của mình

Xin bà con ta chung lời tạ ơn Chúa. Chúc mừng Thầy và Gia đình Bà cố.

Ban biên tập.

Follow Me:

Trả lời