Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi Bổn mạng Giáo họ Xuân Phong - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Giáo xứ Vinh Châu

Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi Bổn mạng Giáo họ Xuân Phong

Thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo họ Xuân Phong lúc 5g sáng nay gồm cha Phêro chánh xứ Vinh Châu chủ tế, các cha đồng tế có quý cha cộngn đoàn Phanxico, quý cha Dòng Thừa Sai Đức Tin, quý cha khách và quý cha đồng hương .

Nhắc lại nguồn gốc xuất phát của thánh lễ , nhắc lại lời nhắn nhủ của Mẹ Fatima : “các con hãy ăn năn đền tội, siêng năng lần hạt Mân côi và tôn sùng trái tim Mẹ. Cha Phó ĐaMinh chia sẻ còn nhấn mạnh rằng : chúng ta mừng lễ hôm nay là đánh dấu lại cả 1 năm luôn biết chuyên chăm lần chuỗi cùng Mẹ Xin Mẹ luôn che chở chúng ta qua khỏi mọi thử thách trong thế giới hiện tại của chúng ta hôm nay.

MicTrịnh Văn Lân đưa tin

Follow Me:

Trả lời