Thơ (Thiêng Liêng)

Nhớ Bạn Phaolo

 

Giỗ Một Năm

Kính Nhớ Cha Phaolo Đinh Huỳnh Hoa (OFM)

6/11/2010-06/11/2011

 

Nhớ Bạn

 

Tay chị chết dìu vào trình diện

Chúa nhân lành nhận biết tôi trung

 

Thưởng công Cha chốn vĩnh hằng

Khai mào địa giới (1) đợi trông một đời.

 

Nay nhớ tới giỗ đầu khấn nguyện

Thánh lễ dâng hương quyện lời kinh

 

Bạn bè, Thân quyến, Gia đình

Nhớ thương Cha đã thình lình lìa xa.

 

Câu thánh vịnh, bài ca suy gẫm:

“ Đường chân lý này con đã chọn

Quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông” (Tv 119,30).

 

Ủi an khi thấy chạnh lòng

Mẹ già còm cõi, dõi trông bóng chiều . . .

 

Lời ngào nghẹn, lệ trào khóe mắt

“ Mẹ không buồn mà rất thương Hoa” (2).

 

Xin dâng lên trước Thiên tòa

Lời kinh sốt mến chan hòa tin yêu . . .

 

Kính dâng!

 

F.X VVL

 

(1): ý di chúc của Cha Phaolo.

(2): trích bài cảm ơn của bào đệ F.X Đinh Huỳnh Hân trong lễ an táng tại Tu viện Phanxico Đakao ngày 10/11/2010.

 

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: