Cáo phó

Phân ưu Anh Gioan Lê Châu Truyền

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh Gioan Lê Châu Truyền

(con ông Cường)

Sinh năm 1997, tại Bình Giả

Hiện ở Xóm Ngoài, Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc: 05g20, ngày 05/9/2023

Hưởng dương 26 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g00, ngày 05/9/2023

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà lúc: 04g45, ngày 07/9/2023

Sau đó linh cữu Anh Gioan  sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh Gioan
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời