Cáo phó

Phân ưu bà Anna Đặng Thị Mỹ Dung

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Báo tin

Bà Anna Đặng Thị Mỹ Dung

Sinh ngày 16/10/1956

ở hàng 2 họ Yên Đại Giáo xứ Vinh Trung

Đã được Chúa gọi về lúc 17g5 phút ngày 20/7/2022

Hưởng thọ 66 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 4h00 ngày 22/7/2022

Tại nhà thờ giáo xứ Vinh Trung.

Sau đó bà Anna sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna

sớm về hưởng nhan thánh Chúa

Trang nhà binhgia.net

xin thành kính phân ưu cùng gia đình  và tang Quyến

Mic Văn Lân

Follow Me:

Trả lời