Bài viết khác

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Ngọc Hoa

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Báo tin

Bà Anna Nguyễn Thị Ngọc Hoa Sinh năm 1965

Hiện Họ Xuân Mỹ, giáo xứ Vinh Trung

Đã được Chúa gọi về lúc 1g00 ngày 1/10/2023

Hưởng dương 58 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 4h45 ngày 3/10/2023

tại nhà thờ giáo xứ Vinh Trung.

Sau đó Bà Anna sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna

sớm về hưởng nhan thánh Chúa

Trang nhà binhgia.net

xin thành kính phân ưu cùng gia đình  và tang Quyến

Mic Văn Lân

Follow Me:

Trả lời