Cáo phó

Phân Ưu Ông Phaolô Hà Văn Tuyên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Phaolô Hà Văn Tuyên

(Thân phụ của hai sơ: Maria Anna Hà Thị Bích Nga & Rosa Hà Thị Phương Nghi)

Sinh 1939, tại Nghệ An

Hiện ở Hàng 6; Giáo họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung

Đã được Chúa gọi về lúc: 09g30, ngày 06/04/2024

Hưởng thọ 85 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác: 18g00 ngày 06/04/2024

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Trung lúc: 08g00 thứ hai, ngày 08/04/2024

Sau đó linh cữu Ông Phaolô sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Phaolô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT xin gửi lời phân ưu đến Hai Sơ; Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời