Cáo phó

Phân ưu bà Maria Nguyễn Thị Huy

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Báo tin

Bà Maria Nguyễn Thị Huy

Sinh 1925

Hiện ở hàng 3 họ Xuân Mỹ, giáo xứ Vinh Trung

Đã được Chúa gọi về lúc 7g00 ngày 27/4/2023

Hưởng thọ 98 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 6h30 ngày 29/4/2023

tại nhà thờ giáo xứ Vinh Trung.

Sau đó Bà Maria sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria

sớm về hưởng nhan thánh Chúa

Trang nhà binhgia.net

xin thành kính phân ưu cùng gia đình  và tang Quyến

Mic Văn Lân

Follow Me:

Trả lời