Bài viết khác

Phân ưu ông Gioan Baotixita Lê Hữu Sở

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Báo tin

Ông Gioan Baotixita Lê Hữu Sở

Sinh 1937

Hiện ở hàng 4 họ Xuân Mỹ, giáo xứ Vinh Trung

Đã được Chúa gọi về lúc 12g30 ngày 2/5/2023

Hưởng thọ 86 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 4h45 ngày 4/5/2023

tại nhà thờ giáo xứ Vinh Trung.

Sau đó Ông Gioan Baotixita sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Gioan Baotixita

sớm về hưởng nhan thánh Chúa

Trang nhà binhgia.net

xin thành kính phân ưu cùng gia đình  và tang Quyến

Mic Văn Lân

Follow Me:

Trả lời