Cáo phó

Phân ưu bà Maria Nguyễn Thị Thuận

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Báo tin

Bà Maria Nguyễn Thị Thuận ( Bà Kiều)

Sinh năm 1938 tại Nghệ An

Hiện ngụ tại hàng 3 họ Quan Lãng xứ Vinh Trung

Đã được Chúa gọi về lúc 15g00 ngày 13/1/2022

Hưởng thọ 84 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 8h00 ngày 15/1/2022

tại nhà thờ giáo xứ Vinh Trung

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria

sớm về hưởng nhan thánh Chúa

Trang nhà binhgia.net

xin thành kính phân ưu cùng gia đình  và tang Quyến

Người đưa tin Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời