cáo phó

Phân ưu Ông cố GIUSE NGUYỄN VĂN MỸ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông cố GIUSE NGUYỄN VĂN MỸ

(Thân phụ của Sơ Hạnh-Dòng MTG Bà Rịa)

 Sinh: 1932, tại Nghệ An

Hiện ngụ tại Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà.

Đã được Chúa gọi về lúc 14g30, ngày 15/7/2021

Hưởng thọ 89 tuổi

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông cố GIUSE

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Linh cữu Ông cố GIUSE sẽ được an táng ngày 17/7/2021 tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

BBT xin gửi lời phân ưu đến Gia đinh và Tang quyến

Người đưa tin: Jos Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời